Een uniek totaalconcept e-verwarming voor hellingbanen en daken!

Hellingbaanverwarming

 

Onze hellingbaanverwarming voorkomt winterse gladheid van het wegdek. 
Het product wordt toegepast in nieuwbouw én renovatie. Onder elk type wegdek; straatstenen, beton, (giet)asfalt, kunststof en dergelijke. 

 

Je komt onze hellingbaanverwarming tegen in op-afritten naar P-kelders, P-daken en P-garages, ook van bijvoorbeeld winkelcentra, sportcentra en appartementencomplexen. Eveneens worden hellingen naar fietskelders bij stations en in binnensteden vaak voorzien van een e-verwarming. Zo ook laadperrons, tunnels, wegdek van bruggen etcetera.

 

Een bijkomend voordeel is dat wegdekken welke voorzien zijn van een e-verwarmingssysteem een langere levensduur hebben. Scheuren door vrieskou komen veel minder vaak voor. Renovatie kan jaren worden uitgesteld. Het verwarmingssysteem verdient zich als het ware zelf terug.


 

Dakverwarming

 

Onze dakverwarming voorkomt instorting van het dak door een te zware sneeuwlast. 
Het kan worden geïnstalleerd op of onder dakbedekking van elk type.

 

Dakverwarming is heel belangrijk als een hogere nieuwbouw direct tegen een lager bestaand gebouw wordt geplaatst. In de dan ontstane “oksel” kan een zwaardere sneeuwlast ontstaan dan aanvankelijk - in de oude situatie - was berekend. Maar ook kan bijvoorbeeld een looppad op het dak - om de daar aanwezige apparatuur te bereiken – worden voorzien van een e-verwarming.

 

Als dakverwarming wordt toegepast - vaak ook een eis van de gemeentelijke overheid die de vergunning voor de nieuwbouw afgeeft – hoeft het draagniveau van het “oude lagere gebouw”  niet verzwaard te worden en kan het werk in het gebouw gewoon doorgaan. Economisch kan dat veel voordeel geven.